ΟΙ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΣΙ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την  εγκύκλιο με τίτλο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ)ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΙΚΑΡΩΝ – ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ-ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ) ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΜΥ) – ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) – ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, αλλά και για διευκρινήσεις η ενδιαφερόμενη μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με το γραφείο μας με οποιονδήποτε  προσφερόμενο τρόπο.

ΑΔΑ 4ΑΓΓ6-0