ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται πλέον των 25 ετών στον εν γένει τομέα του στρατιωτικού δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

0
Χρόνια Εμπειρίας
0
Πελάτες
0
Υποθέσεις
0
Διοικητικές Αναφορές

Τομείς Δραστηριότητας

Διοικητικό Δίκαιο

Η άνω των 25 ετών ενασχόληση των στελεχών μας με όλους τους τομείς του Διοικητικού Δικαίου,

με πλήθος υπηρεσιών και επανειλημμένα δικαιωμένων υποθέσεων, καθιστούν αυτό τον τομέα το βασικό πυλώνα δραστηριοποίησης των Δικηγόρων της.

Μεταξύ των συνηθέστερων υποθέσεων που αναλαμβάνουμε είναι:

Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων

Προσφυγές κάθε είδους στα Διοικητικά Δικαστήρια

Αγωγές Αποζημίωσης κατά του Δημοσίου

Ζητήματα Προσβολής Συνταγματικών Δικαιωμάτων

Στρατιωτικό Δίκαιο

Η πολυετής πείρα των Δικηγόρων της Εταιρείας μας καθιστά τo ΣΔΓ τον απόλυτο συνεργάτη των Στρατιωτικών αλλά και των υπόλοιπων Στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας για όλα τα ζητήματα που αφορούν την καριέρα τους.

Οι στρατιωτικοί και τα υπόλοιπα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας μπορούν να απευθύνονται καθημερινά για υποθέσεις όπως:

Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

Στρατιωτικό Διοικητικό Ακυρωτικό Δίκαιο (προαγωγές, πειθαρχικά, μεταθέσεις κλπ)

Στρατιωτικές Διοικητικές Διαφορές Ουσίας (επιδόματα, αποζημιώσεις κλπ)

Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο

Η βαθιά γνώση και πολυετής ενασχόληση των στελεχών μας με μεγάλο εύρος της νομοθεσίας που καλύπτει το εργατικό δίκαιο και η επιτυχής υπεράσπιση εργαζομένων αλλά και επιχειρήσεων από τους Δικηγόρους μας, δίνουν τη δυνατότητα ανάληψης υποθέσεων όπως:

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της μείωσης ΕΦΑΠΑΞ

Έκδοση Συντάξεων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου, ΤΣΜΕΔΕ , ΤΣΑΥ , ΟΓΑ και όλων των ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Νομικές ενέργειες για μείωση συντάξεων και αποδοχών

Διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης

Ομαδικές απολύσεις

Εργατικό ατύχημα

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας

Διεκδίκηση δεδουλευμένων, μισθών, υπερωριών, επιδομάτων εορτών και αδειών

Οικογενειακό-Κληρονομικό Δίκαιο

Η βαθιά γνώση των ζητημάτων που αφορούν τις κύριες πτυχές του οικογενειακού δικαίου μας δίνουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε υποθέσεις όπως:

Διαζύγια

Επιμέλεια Τέκνων

Διαθήκες

Κληρονομιές

Εμπορικό Δίκαιο

Η πολυετής συνεργασία Δικηγόρων της εταιρείας μας με στελέχη της αγοράς και επιχειρηματίες μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να παρέχουμε πλήθος υπηρεσιών σε εταιρείες και επιχειρηματίες όπως:

Σύσταση εταιριών

(Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. , Ευρωπαϊκή, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία )

Σύνταξη παντός τύπου εταιρικού εγγράφου

Εκπροσώπηση εταιρείας ενώπιον αρχής ή Δικαστηρίου

Κατοχύρωση εμπορικής επωνυμίας και εμπορικού σήματος εθνικού ή κοινοτικού

Κατοχύρωση ζητημάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Δίκαιο εμπορικών αντιπροσωπειών , διανομής και franchising

Ζητήματα Ανταγωνισμού και Πτωχευτικού Δίκαιου ( άρθρο 99 πτωχευτικού κώδικα )

Crash Management

Μια ξεχωριστή υπηρεσία που παρέχουμε σε επιχειρηματίες είναι η διαχείριση της χρεοκοπίας της εταιρείας τους. Η γνώση μας αλλά και οι συνεργασίες μας με στελέχη της αγοράς μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε σύνθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Μέσα από πολυετή ενασχόληση με το αντικείμενο έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσία ικανή να μας ξεχωρίζει από απλές, διαχειριστικού τύπου, νομικές εκπροσωπήσεις που δεν αποδίδουν όσα προσδοκά ο επιχειρηματίας.

Υποθέσεις